მცხეთა მთიანეთის ხელმძღვანელი


მცხეთა-მთიანეთის ხელმძღვანელი: მეგო ბულაური.

 


აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბათუმის რაიონის ხელმძღვანელი


  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რაიონის ხელმძღვანელი მალხაზ ტარიელაძე.


თბილისის რეგიონის ხელმძღვანელი


თბილისის რეგიონი ხელმძღვანელი: ნინო თოლორდავა