ჩვენს შესახებ

დიდ პროექტს რომელსაც უახლოს მომავალში ვიწყებთ, მიმდინარეობს საბუთების შემოტანა: პირადობის ქსეროკოპია, საჯარო რეესტიდან საკუთრების დამადასტურებელი ამონაწერი, ოჯახის წევრის პირადობის ქსეროასლი (ვისთან ერთადაც პროეკტის განხორციელებას აპირებთ)